Care sunt obiectivele noastre?

"S.C. REMAT VÂLCEA S.A adoptă o strategie pe termen lung bazată pe investiţii, urmărind realizarea celor trei obiective principale: protecţia mediului prin reciclarea deşeurilor de toate tipurile; creşterea gradului de satisfacţie al clienţilor prin îmbunătăţirea calităţii produselor şi oferirea de servicii prompte; creşterea cantităţilor prelucrate"

...fiecare tonă de hârtie reciclată salvează 17 copaci!

Cine suntem

S.C. REMAT VÂLCEA S.A. este o societate privată pe acţiuni înfiinţată în 1991 ca fracţiune a vechiului I.J.R.V.M.R (Înteprinderea Judeţeană de Recuperare şi Valorificare a Materialelor Refolosibile). În 1995 conducerea societăţii începe procesul de privatizare, transformând astfel angajaţii firmei în acţionari. Începând cu 1995 societatea devine 100% privată.

Societatea are sediul în Rm. Vâlcea, oraş situat în partea central-sudică a României. Având o tradiţie de peste 15 ani, societatea noastră desfăşoară o gamă diversă de activităţi în domeniul colectării, prelucrării şi comercializării materialelor refolosibile (metale feroase şi neferoase, hârtie), la un înalt nivel de calitate, nivel impus de piaţă şi de cerinţele standardelor.

Pentru a ne atinge obiectivele, efectuăm investiţii prin extindere teritorială şi prin retehnologizarea cu utilaje performante.

sediu remat

Activităţi

colectare deşeuri refolosibile

Colectarea materialelor refolosibile

Colectăm deşeuri feroase şi neferoase, mase plastice precum polietilenă, polipropilenă, PVC şi PET, deşeuri de hârtii, cartoane, deşeuri cauciuc, deşeuri sticlă, deşeuri textile, lemn, deşeuri electronice;

prelucrarea deşeuri remat

Prelucrarea deşeurilor

Cu ajutorul unui arsenal modern de utilaje specializate, prelucrăm deşeuri reciclabile feroase, neferoase, mase plastice şi hartie, prin sortare, debitare şi balotare;

servicii de transport remat

Servicii de transport conexe

Prin intermediul unui parc auto diversificat, oferim servicii de transport partenerilor şi colaboratorilor noştri pentru o gamă largă de deşeuri (feroase, neferoase, carton, sticlă, hârtie, etc);

dezmembrări remat

Servicii de dezmembrări

Dezmembrăm structuri metalice casabile, inclusiv hale metalice industriale, poduri rulante şi echipamente - maşini de prelucrare materiale, echipamente de ridicat, de transport, etc.

comercializare produse remat

Comercializarea produselor

Comercializăm produse metalurgice industriale, dar şi piese rezultate din dezmembrarea autoturismelor uzate: piese de schimb, părţi componente şi subansamble pentru diferite tipuri şi mărci de autoturisme, autocamioane, s.a.m.d.